Ce spune legea despre scoaterea minorului din țară

Ce spune legea despre scoaterea minorului din țară

Se numește Legea nr. 248/2005 și spune în felul următor:

Poliţiştii de frontieră permit ieşirea din ţară unui cetăţean român minor numai dacă este însoţit de o persoană fizică majoră – în următoarele cazuri:

- este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate) şi călătoreşte însoţit de ambii părinţi;

- este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte, din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei, statul (statele) de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia ori face dovada decesului celuilalt părinte;

Documente doveditoare ale decesului sunt:

- certificat de deces valabil şi cu putere doveditoare pe teritoriul României, în condiţiile legii;

- hotărâre judecătorească de declarare a morţii, rămasă definitivă, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;

- comunicare oficială primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României în străinătate, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civilă.

Nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti sau declarat dispărut, în condiţiile legii, dacă însoţitorul face dovadă în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii părinţi se afla în această situaţie, când este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului.

- este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;

- este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate) şi călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră, numai dacă persoana însoţitoare prezintă extrasul de cazier judiciar şi o declaraţie a ambilor părinţi sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat minorul (prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă), a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului sau legal, care cuprinde:

- acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective;

- statul (statele de destinaţie);

- perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria;

- datele de identitate ale însoţitorului respectiv;

- extrasul de cazier judiciar al însoţitorului;

- documente din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane (poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane).

Declaraţia şi certificatul de cazier judiciar, precum şi oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condiţiilor exercitării dreptului la libera circulaţie se prezintă, în original şi în fotocopie, Poliţiei de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care se efectuează ieşirea din ţară.

Însoţitorul, care călătoreşte în străinătate împreună cu un minor, are următoarele obligaţii:

- să acorde îngrijire şi supraveghere minorului pe toată durata deplasării;
– să nu abandoneze minorul;
–  să nu încredinţeze minorul altei persoane decât părintelui, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei prevăzute în declaraţie ori, în cazuri deosebite, autorităţilor străine competente în domeniul acordării de asistenta şi protecţie pentru minori;
– să respecte scopul, ruta şi durata deplasării menţionate în declaraţie, cu excepţia situaţiei când există acordul ulterior al acestora cu privire la schimbările intervenite;
– în cazul dispariţiei minorului pe perioada deplasării în străinătate, să anunţe de îndată autorităţile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum şi cea mai apropiată reprezentanta diplomatică sau oficiu consular al României, solicitând eliberarea unei adeverinţe în acest sens;
– să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentanta diplomatică sau oficiu consular al României, în cazul apariţiei unei situaţii obiective de natură să întrerupă călătoria, să schimbe ruta, să depăşească durata călătoriei indicate de părinţi sau de reprezentantul legal;
– în cazul în care nu este posibilă încredinţarea minorului persoanei prevăzute în declaraţie, să anunţe imediat cea mai apropiată reprezentanta diplomatică sau oficiu consular al României, în vederea reunificării familiale a minorului sau, după caz, să se reîntoarcă în România cu acesta.

Sursa: polițiadefrontieră

Share "Ce spune legea despre scoaterea minorului din țară" via:

No comments yet.

Leave a Reply